In-store Only
คูปองฟรีที่จอดรถ 6 ชั่วโมง มูลค่า 500 บาท
Redeemable up to 31 Jul 2021 Redeem 20 Points

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์คูปอง เพื่อรับรหัสคูปอง

2. นำรหัสคูปองและบัตรจอดรถไปรับสิทธิ์สแตมป์ฟรีที่จอดรถ 6 ชั่วโมง ได้กับพนักงานประชาสัมพันธ์ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ที่ 101 True Digital Park 

2. ลูกค้าต้องแจ้งพนักงานประชาสัมพันธ์ก่อนการใช้สิทธิ์ พร้อมทั้งแสดงรหัสเพื่อรับสิทธิ์กับพนักงานประชาสัมพันธ์ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ที่ 101 True Digital Park เท่านั้น

3. ขอสงวนสิทธิ์ให้พนักงานประชาสัมพันธ์เป็นผู้กดใช้คูปองเท่านั้น

4. คูปองจะหมดอายุภายใน 1นาทีหลังกดรับสิทธิ์ เวลาจะนับถอยหลัง กรุณากดรับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ที่ 101 True Digital Park 

5. หากรหัสคูปองหมดอายุก่อนแลกรับสิทธิ์ ให้ถือว่าลูกค้าได้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถขอรหัสซ้ำได้

6. ไม่สามารถแสดงการ Capture หน้าจอ หรือถ่ายภาพหน้าจอ เพื่อรับสิทธิ์ได้ในทุกกรณี

7. จำกัดเฉพาะสมาชิก True 101 เท่านั้น

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


(Click login to receive privileges.)