รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ 101 Unlock Happiness - KTC
Participating outlets KTC Cashback - Extra 50 Baht Voucher

Food and Beverage
- HOSHI          Fl. 1
- Jinlong          Fl. 1
- Plearnwan    Fl. 1
- Steak Lao     Fl. 1
- KOYAMA       Fl. 2
- Tenya            Fl. 2
- Shinla            Fl. 3
Ginger Farm  Fl. 3
BonChon    Fl. 1

Lifestyle
- Bavaria                  Fl. B2
- Meridian Clinic       Fl. B1
- Golden Towel         Fl. B1
- InZ Clinic                Fl. 2
- JYSK                      Fl. 2
- Everyday karmakamet  Fl. 2
- Sport style baibua   Fl. 2
- 101 Gallery            Fl. 2
- Charger Shop         Fl. 2
- Relax Place            Fl. 2
- Phutawan               Fl. 2
- Poomjaithai            Fl. 3
Nails&Toes by Assa    Fl. 2

Update: 8 July 2021