บริการเรียกแท็กซี่
กรณีที่ลูกค้าใช้บริการเรียกแท็กซี่จากพี่ๆ รปภ. เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พี่ๆ รปภ. จะสอบถามและจดบันทึกสถานที่ปลายทาง และจดหมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ทุกคัน