สำหรับใช้หน้าร้าน
Chinese New Year: LT Fish 100฿
แลกได้ถึง 28 ก.พ. 2566 แลก 500 คะแนน

Chinese New Year 2023 


สมาชิก 101 แลก 500 คะแนน

รับบัตรกำนัล LT Fish มูลค่า 100 บาท 


วิธีการรับ

1. ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 ม.ค. - 28 ก.พ. 66 

2. แลกรับสิทธิ์ที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.30 น.

3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้พนักงาน 101TrueDigitalPark และพนักงานร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม

4. ตรวจสอบข้อมูลบัตรกำนัลร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 2      


เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล 

บัตรกำนัล สามารถใช้ได้ทันที จนถึงวันหมดอายุ 

บัตรกำนัลนี้ใช้ได้เฉพาะที่ร้าน LT Fish สาขา 101 True Digital Park เท่านั้น

บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้เมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่า

บัตรกำนัล ใช้ได้ตามเงื่อนไขของแต่ละร้านค้าตามที่ระบุไว้บนบัตรกำนัล

บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ 1 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

จำนวนเงินใดๆ ที่ใช้การแลกบัตรกำนัลไปแล้ว จะไม่สามารถแลกเป็นบัตรกำนัลต่อไปได้

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถรับมอบอำนาจ มารับสิทธิ์แทนได้ ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิ้นสุด

101 True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีบัตรชำรุด สูญหาย มีการดัดแปลงแก้ไข หรือถ่ายเอกสาร

101 True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้พนักงาน 101TrueDigitalPark และพนักงานร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม

(คลิกเข้าสู่ระบบเพื่อรับสิทธิ์)