สำหรับใช้หน้าร้าน
คูปองฟรีที่จอดรถ 6 ชั่วโมง มูลค่า 500 บาท
แลกได้ถึง 31 ก.ค. 2564 แลก 20 คะแนน

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์คูปอง เพื่อรับรหัสคูปอง

2. นำรหัสคูปองและบัตรจอดรถไปรับสิทธิ์สแตมป์ฟรีที่จอดรถ 6 ชั่วโมง ได้กับพนักงานประชาสัมพันธ์ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ที่ 101 True Digital Park 

2. ลูกค้าต้องแจ้งพนักงานประชาสัมพันธ์ก่อนการใช้สิทธิ์ พร้อมทั้งแสดงรหัสเพื่อรับสิทธิ์กับพนักงานประชาสัมพันธ์ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ที่ 101 True Digital Park เท่านั้น

3. ขอสงวนสิทธิ์ให้พนักงานประชาสัมพันธ์เป็นผู้กดใช้คูปองเท่านั้น

4. คูปองจะหมดอายุภายใน 1นาทีหลังกดรับสิทธิ์ เวลาจะนับถอยหลัง กรุณากดรับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ที่ 101 True Digital Park 

5. หากรหัสคูปองหมดอายุก่อนแลกรับสิทธิ์ ให้ถือว่าลูกค้าได้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถขอรหัสซ้ำได้

6. ไม่สามารถแสดงการ Capture หน้าจอ หรือถ่ายภาพหน้าจอ เพื่อรับสิทธิ์ได้ในทุกกรณี

7. จำกัดเฉพาะสมาชิก True 101 เท่านั้น

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


(คลิกเข้าสู่ระบบเพื่อรับสิทธิ์)