ตึก : 101 Hillside
ชั้น : 2
โทรศัพท์ : 0655107241 / 0843612647
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B2
โทรศัพท์. : 0-2345-9876