ตึก : Hillside Town
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 0844387397
ตึก : Hillside Town
ชั้น : 2
โทรศัพท์ : 0858496250
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B2
โทรศัพท์. : 0-2345-9876