ข้อมูลกิจกรรม
  • วันที่ : 16 ธ.ค. 2563 - 19 ธ.ค. 2563
  • เวลา : 10:00 - 22:00 น.

พบกับตลาดต้นไม้ อุปกรณ์จัดสวน อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมกิจกรรม Workshop 

พื้นที่จัดงาน:101 Square ชั้น 1 และ 101 Skyline ชั้น 2 อาคาร 101 True Digital Park

เวลา:10.00 น.-20.00 น.

ข้อมูลกิจกรรม
  • วันที่ : 16 ธ.ค. 2563 - 19 ธ.ค. 2563
  • เวลา : 10:00 - 22:00 น.