Big roof หลังคาของ Hill Side Town

  

                     เนื่องจากศูนย์การค้า 101 True Digital Park มีบริเวณพื้นที่สีเขียวร้อยละ 31 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งพื้นที่บริเวณ Hill Side Towne เป็นหนึ่งในนั้น และเป็นพื้นที่กลางแจ้ง เพื่อให้ต้นไม้ในบริเวณนั้นเจริญเติบโตอย่างเป็นปรกติในช่วงกลางวันจะมีแสงแดดส่องผ่านทำให้มีอากาศร้อน ทางศูนย์การค้าเล็งเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นพักผ่อนและจัดกิจกรรมต่างของลูกค้า  Big roof จึงเป็นอีกทางเลือกที่เข้ามาตอบสนองความต้องการของการอยู่ร่วมกันระหว่างลูกค้าและธรรมชาติ เนื่องจาก Big roof ทำมาจากวัสดุ ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) เป็น Plastic ชนิดหนึ่ง  แต่ถูกออกแบบมาให้ทนต่อการกัดกร่อนได้สูง  มีความแข็งแรง  สามารถทนต่ออุณหภูมิที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงได้   และ ETFE ยังเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง  ซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักที่มากกว่าน้ำหนักของตัวมันเองได้ถึง 400 เท่า เราจึงเลือกใช้วัสดุ ETFE ทำเป็นหลังคาคลุมบริเวณ Hill Side Towne โดยใช้โครงสร้าง 2 ชั้น ซึ่งจะมีอากาศโดยใช้ปั๊มลมใส่อยู่ระหว่างแผ่น  ทำให้การใช้ ETFE สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารนั้นๆได้   ซึ่งทำให้อาคารสามารถลดการใช้พลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศได้ ทำให้พื้นที่บริเวณโซนนั้นมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่น 3-4 องศาเซลเซียส ดูจากภายนอกจะให้ความรู้สึกเหมือนลูกโป่ง