รู้หรือไม่? ว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนจากแผง Solar Cell นั้นดีต่อสังคมแค่ไหน

รู้หรือไม่? ว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนจากแผง Solar Cell นั้นดีต่อสังคมแค่ไหน

อย่างแรกเลยคือ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และแก้ปัญหาพลังงานให้กับประเทศไทย

และยังเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน มีไม่สิ้นสุด ทดแทนการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิ

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะในขณะกำลังผลิตไฟฟ้า ช่วยลดภาวะโลกร้อน

แถมยังช่วย Cut Peak ในเวลากลางวัน
เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ซึ่งได้มาฟรี ช่วยลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ ทำให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้น ชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิล น้ำ นิวเคลียร์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติ ได้อีกด้วยจ้า

ที่ True101 เราก็มีนะ ติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของตึกเรา แต่ถ้าเพื่อนๆอยากมาดูแผงจำลองการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เรามีให้เห็นง่ายๆชัดๆที่บริเวณบันไดเลื่อนจาก 101 Skyline ชั้น 2 ขึ้นไปที่ชั้น 3 ณ 
101 Garden อยู่ถัดจาก PAVEGEN ไปนิดเดียวเท่านั้นจ้า ปริมาณโดยรวมกำลังการผลิตทั้งหมด 176.5 kWp แม้จะเป็นปริมาณไม่มาก แต่บอกเลยว่าเราจะมีใช้ไปตลอดดดด อะไรที่ดีต่อโลกเราไม่พลาดแน่นอน


#knowledge #True101

#101truedigitalpark