🌤 ฟ้าหลังฝน มักจะงดงามเสมอ 🌤

🌤 ฟ้าหลังฝน มักจะงดงามเสมอ 🌤
เข้าสู่ช่วงปลายฝน ต้นหนาวแล้ว อากาศดีๆกับท้องฟ้าสดใสกำลังจะมา ยิ่งถ้ามาที่ True101 มี "ฟ้าใส" ช่วยฟอกอากาศด้วยแล้ว รับรองว่ามาสูดอากาศสดชื่นได้เต็มปอดแน่นอน ไม่ว่าจะฤดูไหน ที่ True101 ก็จะยังฟ้าใสเสมอ 🥰

ต้นแบบหอฟอกอากาศที่จะทำให้ True101 เป็นพื้นที่โซนปลอดภัยจาก ฝุ่น PM 2.5 ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่คนไทยกาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะในชุมชนเมือง นับวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง จึงเกิดแนวคิดในการยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น ‘ฟ้าใส’ เป็นเทคโนโลยีการฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด ซึ่งสามารถฟอกอากาศได้ในอัตราสูงสุดถึง 120,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะทำหน้าที่ฟอกอากาศที่เต็มไปด้วยมลภาวะให้ใสสะอาด ลดฝุ่นพิษ PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เราจะเปลี่ยนจากท้องฟ้าที่มืดมัวด้วยหมอกพิษให้กลับมาสดใสสมกับชื่อ ‘ฟ้าใส’ ก็ถ้าอากาศมันแย่นัก หลบมาพักที่ 101 true digital park เพราะเราจะเป็นปอดให้คุณได้สูดอากาศบริสุทธ์