🌏 รับฟรีกล่องข้าวรักโลก ผลิตจากฟางข้าวสาลี มูลค่า 300 บาท เพียงทานอาหารครบ 200 บาท ขึ้นไป (ต่อใบเสร็จ)
🌏 รับฟรีกล่องข้าวรักโลก ผลิตจากฟางข้าวสาลี มูลค่า 300 บาท
เพียงทานอาหารครบ 200 บาท ขึ้นไป (ต่อใบเสร็จ)
ที่ Grab&Go สามารถนำใบเสร็จมาแลกรับฟรีที่ จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 2
เริ่มวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2565