รายชื่อร้านที่เข้าร่วมโครงการสิทธิพิเศษสำหรับผู้ฉีดวัคซีน

List of outlets accepting 50THB vaccine voucher


Food & Beverage

- Zaab Eli

Fresh Me

ล้วนอร่อย

DGB

Oilino Crepe

Wine Connection

Café Doi Tung

- getfresh

Plearnwan Panich

Jinlong

Steak Lao

Truecoffee

Starbucks

- Ginger Farm

- koyama


Lifestyle

- JYSK

D-Express

101 Gallery

About Tooth

Everyday Kamakamet

SF Brandname

 -Phutawan Herb

Meridian Clinic

- Boots

- Hungry Man

- PYTI

- Better Vision

- Sport style baibua

- Whatever it take

- Poomjaithai

- Golden Towel

- Daiso

- Watsons

- Apex