รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ 101 Unlock Happiness - KTC
ร้านที่เข้าร่วมแคมเปญ KTC Cashback และ Extra 50 Baht Voucher

ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม
- HOSHI       ชั้น1
- Jinlong       ชั้น1
- เพลินวาน      ชั้น1
- Steak Lao     ชั้น1
- โคยาม่า       ชั้น2
- Tenya         ชั้น2
- Shinla            ชั้น3
Ginger Farm  ชั้น3
BonChon   ชั้น1

ร้านไลฟ์สไตส์
- Bavaria                 ชั้น B2
- Golden Towel        ชั้น B1
- Meridian Clinic      ชั้น B1
- JYSK                     ชั้น 2
- InZ Clinic               ชั้น 2
- Everyday karmakamet  ชั้น 2
- Sport style baibua   ชั้น 2
- 101 Gallery           ชั้น2
- Charger Shop       ชั้น2
- Relax Place          ชั้น2
- ภูตะวัน เฮิร์บ           ชั้น2
- ภูมิใจไทย               ชั้น3
- Nails&Toes by Assa   ชั้น2

Update: 8 July 2021