เฮง เฮง เฮง รับพอยท์ X2

เฮง เฮง เฮง รับพอยท์ X2
ทานอาหารร้านที่ร่วมรายการ ภายในวันที่กำหนด*

เงื่อนไข :

-เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ

-สงวนสิทธิ์การสะสมใบเสร็จชื่อร้านเดียวกันได้ไม่เกิน 5 ใบเสร็จต่อวันเท่านั้น

-ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี สามารถนำมาสะสมคะแนนได้ภายในวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จเท่านั้น

-คะแนนที่ได้รับจะถูกคำนวณจากยอดชำระสุทธิเท่านั้น โดยเศษทศนิยมที่เหลือจากการคำนวณจะไม่ถูกนำไปรวมกับยอดชำระอื่น ๆ และไม่สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมได้

-โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดประชาสัมพันธ์ และสื่ออื่นๆของรายการ