Hello Yogurt "Happy Rainy Days" วันนี้ - 30 มิ.ย. 2565
🥰 HAPPY RAINY DAYS 🌧 เย็น สดชื่น รับหน้าฝน ☔️ 
รับส่วนลด 60% สำหรับถ้วยที่ 2 (Size M / L / PARFAIT)
วันนี้ - 30 มิ.ย. 2565