รับฟรี กล่องข้าวรักษ์โลกมูลค่า 300 บาท
รับฟรี กล่องข้าวรักษ์โลกมูลค่า 300 บาท

เพียงซื้ออาหารที่ร้าน The Pasta & Pizza Corner ราคา 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
(80 ชิ้น ตลอดระยะเวลาแคมเปญสามารถรับฟรีที่ร้านได้เลย)
เริ่ม 1 – 31 สิงหาคม 2565

Get eco-friendly food container* (worth 300 baht) when purchase at least 200 baht/receipt
at The Pasta & Pizza Corner in Grab & Go foodcourt
Promotion period: 1-31 august 2022
*Limit 80 units throughout promotion period