101 FUN SUMMER TIME

Terms & Conditions

1.       บัตรกำนัล สามารถใช้ได้ในวันถัดไป จนถึงวันหมดอายุ     

2.       บัตรกำนัล 50 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดเงินสด เมื่อช้อปครบ 100 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และสามารถใช้ร่วมกับเงินสด หรือบัตรเครดิตได้

3.       บัตรกำนัล 200 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดเงินสด และสามารถใช้ร่วมกับเงินสด หรือบัตรเครดิตได้

4.       บัตรกำนัล 500 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดเงินสด และสามารถใช้ร่วมกับเงินสด หรือบัตรเครดิตได้

5.       บัตรกำนัลนี้ใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน 101 True Digital Park เท่านั้น             

6.       บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้เมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่า

7.       บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ทั้งสินค้า/บริการ ในราคาปกติ หรือ สินค้าจัดรายการ

8.       บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ 1 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น          

9.       บัตรกำนัลนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจเป็นสำคัญ

10.    สงวนสิทธิ์การแลกบัตรกำนัล 1 ท่าน/1 สิทธิ์/วัน

11.    จำนวนเงินใดๆที่ใช้การแลกบัตรกำนัลไปแล้ว จะไม่สามารถแลกเป็นบัตรกำนัลต่อไปได้          

12.    101 True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีบัตรชำรุด สูญหาย

13.    101 True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14.    ใบเสร็จธุรกรรมธนาคารและค่าสาธารณูปโภคไม่ร่วมในแคมเปญ


เงื่อนไขสำหรับ Virgin Active

1.       จำกัดสิทธิ 1 คน/ 1 รางวัล / 1 แคมเปญ

2.       ใช้ได้กับ Virgin Active สาขา 101 True Digital Park เท่านั้น

3.       สมาชิกมีอายุ 2 เดือน ไม่สามารถใช้สิทธิหยุดพักสมาชิกชั่วคราวได้

4.       ต้องใช้ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลภายใน 8 สัปดาห์นับตั้งแต่เริ่มรับสิทธิ

5.       รับสิทธิภายใน 30 วันหลังจากได้รับการติดต่อจากทีมงาน

6.       ลูกค้าสามารถใช้มูลค่ารางวัลเป็น มูลค่าเพิ่มจากการสมัครบริการ Virgin Active ทั้งสมาชิกรายปี หรือ ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล

7.       กรณีใช้บริการใช้ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล กรุณาโทรเพื่อจองล่วงหน้าที่เบอร์: 02 017 9722

8.       ผู้ใช้บริการต้องมีอายุมากกว่า 16 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขของ Virgin Active

9.       ผู้ใช้บริการต้องผ่านแบบสอบถามสุขภาพก่อนใช้บริการ

10.    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

11.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่า งๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12.    อนุญาติให้ 101 True Digital Park ส่งรายชื่อและ เบอร์ติดต่อไปยังทีมงาน Virgin Active เพื่อยืนยันสิทธิรับรางวัล


เงื่อนไขสำหรับ TrueMoney Wallet

ซื้อสินค้า  1,000 บาท ขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับเงินคืนทันที 50 บาท

ระยะเวลา:  1 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:

1.       รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

2.       ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์เท่านั้น

3.       เมื่อลูกค้าชำระเงินซื้อสินค้าหรือบริการที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่ 1.000 บาทขึ้นไป รับเงินคืนทันที 50 บาท

4.       เมื่อลูกค้าชำระเงินซื้อสินค้าหรือบริการร้านค้าที่ร่วมรายการที่ศูนย์การค้า 101 True Digital Park ดังนี้  เพลินวาน พาณิชย์ , KAMU, Bonchon , Dak Galbi  ,Stretch me at 101,BAVARIA CARCARE at 101, Boots, IPPUDO ,Kyo Roll En,YVES ROCHER,ร้านยากรุงเทพ,ร้านภูมิใจไทย, TrueCoffee, ร้านแว่นท้อปเจริญ, 101 GALLERY ,Krispy Kreme,Sloth Sukiyaki, APEX,Craft tea and Co,S&P,Dairy Queen,RED FOX BREAKFAST AND GEEK BAR,Mc Donald's, Swensen's, Daiso, Rajdhevee Clinic , After You และ ร้านจินหลง

5.       จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ 1 บัตรประชาชน /ตลอดระยะเวลแคมเปญ รวมทั้งสิ้น 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

6.       ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จะได้รับเงินคืนทันทีหลังจากทำรายการซื้อสินค้าภายในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเสร็จสมบูรณ์

7.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

8.       รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

9.       ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือ ไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

10.    รายละเอียดเพื่มเติมโทร 1240