ฟรี Wi-Fi

ให้คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปลอดภัยโดย “ไม่ต้องเสียค่าบริการ” เลือก @TrueDigitalPark Free WiFi และลงทะเบียนในเว็ปไซด์ ทรู ดิจิตอล พาร์ค จากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้งาน อีเมลล์ และเบอร์โทร