OUR SERVICES
บริการรถเข็น (Wheel Chair)
ลูกค้าที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือลูกค้าสูงวัย สามารถใช้บริการรถเข็นได้
more info
บริการเรียกแท็กซี่
ลูกค้าสามารถใช้บริการเรียกแท็กซี่ได้โดยติดต่อที่พี่ๆ รปภ. ได้เลยค่ะ
more info
บริการรถเข็นเด็ก สำหรับน้องๆ
บริการรถเข็นเด็ก สำหรับน้องๆ อายุไม่เกิน 5 ปี หรือน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
more info
บริการรถเข็นสุนัข
พาน้องเที่ยว 101 Truedigitalpark ได้สบายใจ
more info