รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรับ Cash Voucher

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล

(บัตรกำนัล 500 บาท ไม่มีขั้นต่ำ)

1.บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ทันทีจนถึงวันหมดอายุที่ระบุบนคูปอง

2. บัตรกำนัลนี้ใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน 101 True Digital Park เท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการได้ด้านล่าง

3. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้เมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่า

4. บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ทั้งสินค้า/บริการ ในราคาปกติ หรือ สินค้าจัดรายการ

5. บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ 1 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

6. จำนวนเงินใด ๆ ที่ใช้การแลกบัตรกำนัลไปแล้ว จะไม่สามารถแลกเป็นบัตรกำนัลต่อไปได้

7. 101 True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ Cash Voucher ที่มีการระบุวันรับและวันหมดอายุเท่านั้น

8. 101 True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีบัตรชำรุด สูญหาย มีการดัดแปลงแก้ไข หรือถ่ายเอกสาร

9. 101 True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรับ Cash Voucher


ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

1. Café Amazon ชั้น B2

2. Koi The’ ชั้น 1

3. เพลินวานพาณิชย์ ชั้น 1

4. True Coffee ชั้น 1

5. Zaab Eli ชั้น 1

6. All Coco ชั้น 1

7. Maru Waffle ชั้น 1

8. Steak Lao ชั้น 1

9. White Story ชั้น 1

10. Ice' n nice ชั้น 1

11. Fresh Me ชั้น 1

12. Starbucks ชั้น 1

13. CoCo ชั้น 1

14. จินหลง ชั้น 1

15. Get Fresh ชั้น 2

16. Olino Crepe ชั้น 2

17. Pepper Lunch ชั้น 2

18. Koyama Yakiniku ชั้น 2

19. Swensen’s ชั้น 2

20. Ginger Farm ชั้น 3

21. Wine Connection ชั้น 3


ร้านไลฟ์สไตล์

1. Hungry Man Creative Hub ชั้น B2

2. ร้านยากรุงเทพ ชั้น 1

3. Watsons ชั้น 1

4. Boots ชั้น 1

5. About Tooth ชั้น 2

6. Daiso ชั้น 2

7. Keeplook ชั้น 2

8. Sport style baibua ชั้น 2

9. Ohm Clinic ชั้น 2

10. Better Vision ชั้น 2

11. ภูตะวัน ชั้น 2

12. ภูมิใจไทย ชั้น 3