ตึก : พื้นที่จอดรถ
ชั้น : B2
โทรศัพท์ :
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B2
โทรศัพท์. : 0-2345-9876