ตึก : Virgin
ชั้น : 8
โทรศัพท์ : 0982822164
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B2
โทรศัพท์. : 0-2345-9876