ตึก : Street
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 0634814413
ตึก : Street
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 020102450
KFC
ตึก : Street
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 0655050492
ตึก : Street
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 0632101082
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B2
โทรศัพท์. : 0-2345-9876