บริการรถเข็นสุนัข
ลูกค้าสามารถติดต่อรับบริการรถเข็นสุนัขได้ที่จุดบริการลูกค้า ชั้น 1 ประตูทางเข้าฝั่ง 7-Eleven ค่ะ