บริการรถเข็นสัตว์เลี้ยง

ไปไหนไปกัน กับบริการรถเข็นสัตว์เลี้ยง ให้คุณได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดในทุกที่ๆ คุณต้องการ ติดต่อรับบริการได้ที่จุดบริการลูกค้าชั้น 1 ประตูทางเข้า ใกล้ 7-Eleven

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตสัตว์เลี้ยง

1.สัตว์เลี้ยงต้องมีสายจูงอยู่ในกระเป๋าหรือรถเข็น

2.ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับรถเข็นได้ที่จุดบริการชั้น 1

3.รถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยงรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 15 กก.

4.เจ้าของต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง

5.สัตว์เลี้ยงสามารถเข้าร้านอาหารที่อนุญาตเท่านั้น

6.หลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเข้ามาในศูนย์ฯ

7.เจ้าของสัตว์ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำซึ่งเกิดจากสัตว์เลี้ยงของท่านทุกกรณี