บริการรถเข็นสัตว์เลี้ยง

ไปไหนไปกัน กับบริการรถเข็นสัตว์เลี้ยง ให้คุณได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดในทุกที่ๆ คุณต้องการ ติดต่อรับบริการได้ที่จุดบริการลูกค้าชั้น 1 ประตูทางเข้า ใกล้ 7-Eleven


ข้อปฏิบัตในการยืมรถเข็นสัตว์เลี้ยง
1. แลกบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการชั้น 1 และชั้น 2 เพื่อรับรถเข็น
2. รับน้ำหนักได้สูงสุด 15 กก.
3. เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องการขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง
4. สัตว์เลี้ยงสามารถเข้าร้านอาหารที่อนุญาตเท่านั้น
5. เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องรับผิดชอบต่อการกระทำซึ่งเกิดจากสัตว์เลี้ยงของท่านทุกกรณี