บริการจอดรถฟรี 3 ชั่วโมง

รถรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ หรือรุ่นไหนๆ ก็จอดรถฟรีได้ถึง 3 ชม.

กรณีจอดเกิน 3 ชม. ลูกค้านำใบเสร็จไปประทับตราที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 2


หมายเหตุ จำนวนชั่วโมงเพิ่มขึ้นกับยอดใบเสร็จ