สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
เพราะการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีส่วนช่วยในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก เราจึงสนับสนุนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยการเตรียมสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ไว้บริการคนพิเศษเช่นคุณ