บริการเรียกแท็กซี่

สะดวกปลอดภัยกับบริการเรียกแท็กซี่จาก รปภ. ทั้งนี้ รปภ. จะขอบันทึกสถานที่ปลายทางและหมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ทุกคัน เพื่อความปลอดภัยของคุณ