จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2
· สอบถามข้อมูลข่าวสารและบริการ
· แลกบัตรกำนัล และของสมนาคุณ
· รับ E-Stamp บัตรจอดรถ
· บริการรับแจ้งของหาย
· บริการยืมรถเข็นผู้ใหญ่ รถเข็นเด็ก