บริการรถเข็นเด็ก
เพลิดเพลินกับการเดินเล่นหรือเดินช้อป พร้อมคุณหนูตัวน้อยด้วยบริการรถเข็นเด็ก สำหรับคุณหนูที่อายุตั้งแต่ 18 เดือน – 5 ปี และมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

ติดต่อรับบริการได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 2
เวลา 10.00 – 21.00 น.

เงื่อนไขการให้บริการรถเข็นเด็ก
-กรอกแบบฟอร์มการยืมใช้บริการรถเข็นเด็ก พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
-ลูกค้านำส่งคืนรถเข็นเด็ก ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2
-ผู้ปกครองกรุณาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดขณะใช้บริการรถเข็นเด็ก
-กรุณางดนำรถเข็นเด็กขึ้น
-ลงบันไดเลื่อนเพื่อความปลอดภัย
-ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่ใช้รถเข็นเด็กขนสินค้าทุกประเภท หรือสำหรับสัตว์เลี้ยง
-กรุณาใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กเล็กตลอดเวลาใช้บริการรถเข็นเด็ก
-กรุณาใช้บริการรถเข็นเด็กในศูนย์การค้าเท่านั้น