บริการรถเข็นเด็ก สำหรับน้องๆ

ลูกค้าสามารถติดต่อรับบริการบริการรถเข็นเด็ก สำหรับน้องๆอายุไม่เกิน 5 ปี หรือน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

ได้ที่จุดบริการลูกค้า ชั้น 2 ค่ะ