ที่จอดรถพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับคนพิเศษ ทีจอดรถใกล้ประตูทางเข้าบริเวณชั้น 3 และ B2 สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์