บริการรถเข็น (Wheel Chair)
ลูกค้าที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือลูกค้าสูงวัย สามารถใช้บริการรถเข็นได้ทุกท่าน โดยติดต่อรับรถเข็นได้ที่จุดบริการลูกค้าชั้น 1 ประตูทางเข้าฝั่ง 7- Eleven และจุดบริการลูกค้าชั้น 2 ค่ะ