บริการรถเข็นผู้ใหญ่

สะดวกสบายกับบริการรถเข็นสำหรับผู้สูงวัย หรือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ติดต่อรับบริการได้ที่

-จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 2

-ประตูทางเข้า ด้านร้านวัตสัน

-ประตูทางเข้า ด้านท็อปส์มาร์เก็ต

-ประตูทางเข้าชั้น 3

-จุด drop off 2