ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 020102571
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 2
โทรศัพท์ : 0638100087
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 2
โทรศัพท์ : 0618982951
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B2
โทรศัพท์. : 0-2345-9876