ตึก : 24 Hour Street
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 020198959
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 020815328-9
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 2
โทรศัพท์ : 0649342374
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B2
โทรศัพท์. : 0-2345-9876