ตึก : 24-Hour Street
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 0994244544
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B1
โทรศัพท์ : 0825654515
ตึก : 24-Hour Street
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 0895490950
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 2
โทรศัพท์ : 0924153695
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B2
โทรศัพท์. : 0-2345-9876