ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B1
โทรศัพท์ : 0818189420
ตึก : Hillside Town
ชั้น : 2
โทรศัพท์ : 0878740909
ตึก : Hillside Town
ชั้น : 2
โทรศัพท์ : 0836566668
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 3
โทรศัพท์ : 020105235 / 0820347576
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B2
โทรศัพท์. : 0-2345-9876