ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 022880944
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 2
โทรศัพท์ : 0931183177
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B2
โทรศัพท์. : 0-2345-9876